Bläddra

Interaktionskort för SFI D

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Interaktionskort för SFI D

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Interaktionskorten möjliggör en allsidig träning av den muntliga kommunikationen. Med hjälp av korten får studenterna inte bara träna på att uttrycka sig på svenska för olika syften, de får även möjlighet att träna på turtagning, uttal och att hålla i gång konversationen. Korten ger också förutsättningar att automatisera språkanvändningen, vilket kommer hjälpa studenterna att interagera på svenska i andra situationer.

Kort om Interaktionskorten för sfi: Interaktionskorten består av 3 askar, en för varje kurs: B, C och D. Varje ask innehåller 90 interaktionskort som är indelade i två nivåer. Mängden kort gör det möjligt att arbeta på individ-, par-, eller grupp- eller klassnivå i flera olika typer av aktiviteter. Med kortleken följer en lärarhandledning som innehåller många tips på hur man kan arbeta med korten.