Bläddra

Interaktionskort spanska åk 8-9 – ¿Qué tal?

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Interaktionskort spanska åk 8-9 – ¿Qué tal?

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

I spanska finns två askar, en för årskurs 6 7 och en för årskurs 8 9. Varje ask innehåller 90 interaktionskort. Korten är uppdelade i två nivåer, nivå 1 och 2. Varje nivå består av 45 kort.

Interaktionskort spanska åk 6 7 - ¿Qué tal?

¿Qué tal? 6 7 innehåller 90 interaktionskort i spanska för årskurs 6 och 7.

Interaktionskorten innehåller frågor och uppmaningar som eleverna möter under de första två åren i språkundervisningen. Med hjälp av korten får eleverna träna på att ställa frågor och formulera egna svar. Eleverna får även möjlighet att träna på turtagning, uttal och att hålla i gång konversationen. Korten ger också förutsättningar att automatisera språkanvändningen, vilket kommer hjälpa eleverna att interagera på målspråket i andra situationer. Korten är nivåindelade för att man enkelt ska kunna sortera ut de enklare korten för användning i början av årskurs 6. Mängden kort gör det möjligt att arbeta på individ-, par-, grupp- eller klassnivå i flera olika typer av aktiviteter. Med kortleken följer en lärarhandledning som innehåller många tips på hur man kan arbeta med interaktionskorten.

Interaktionskort spanska åk 8-9 ¿Qué tal?

¿Qué tal? 8-9 innehåller 90 interaktionskort i spanska för årskurs 8 och 9.

Interaktionskorten innehåller frågor och uppmaningar som eleverna möter under de sista två åren i språkundervisningen. Med hjälp av korten får eleverna träna på att ställa frågor och formulera egna svar. Eleverna får även möjlighet att träna på turtagning, uttal och att hålla i gång konversationen. Korten ger också förutsättningar att automatisera språkanvändningen, vilket kommer hjälpa eleverna att interagera på målspråket i andra situationer. Korten är nivåindelade för att man enkelt ska kunna sortera ut de enklare korten för användning i början av årskurs 8. Mängden kort gör det möjligt att arbeta på individ-, par-, grupp- eller klassnivå i flera olika typer av aktiviteter. Med kortleken följer en lärarhandledning som innehåller många tips på hur man kan arbeta med interaktionskorten.