Bläddra

Kommunikation med kartor – Teori och metoder inom kartografin

Köp här

Kommunikation med kartor – Teori och metoder inom kartografin

Köp här
Lärobok i grundläggande kartografi på svenska för eftergymnasiala- och högskoleutbildningar inom geografi, samhällsplanering, lantmäteri men även till yrkesverksamma inom kartproduktion och Geografiska Informations System.

Läs mer
En lärobok i grundläggande kartografi på svenska.
Boken vänder sig till eftergymnasiala- och högskoleutbildningar inom geografi, samhällsplanering, lantmäteri men även till yrkesverksamma inom kartproduktion och Geografiska Informations System.
Bokens olika kapitel behandlar viktiga kartografiska aspekter, t ex kvalitet, arbetsgång, generalisering och grafiska variabler. Med exempel och illustrationer förklaras kartografiska samband och ger en grundläggande förståelse för kartan som budbärare.

Om författarna
Lars Brodersen är utbildad lantmätare från Danmark. Han har sysslat med kartor i 24 år, både i Danmark och utomlands. Sedan 1999 är han verksam inom kartografisk forskning vid Kort- och Matrikelstyrelsen i Danmark och styrelseledamot i Geoforum.