Bläddra

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Boken beskriver en kundanpassad fastighetsförvaltning och pekar på möjliga vägar att gå för att skapa mervärde för kunden. Den teoretiska utgångspunkten är hämtad från framför allt service management och relationsmarknadsföring. Boken är rik på exempel från alla typer av fastighetsbolag – såväl bostads- som lokalförvaltade, kommunägda och privata.

Om författarna
Docent Erik Högberg är VD för och grundare av AktivBo KvalitetsPartner. Tekn.dr, arkitekt SAR Anna-Lena Högberg byggde under 80-talet upp en forskningsenhet för bostadsförvaltning på Kungliga Tekniska Högskolan.