Bläddra

Positiv stress – leda och utveckla med hälsokompetens

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Positiv stress – leda och utveckla med hälsokompetens

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Boken Positiv stress visar hur man med hjälp av hälsokompetens kan utveckla sig själv och sin organisation så att det uppstår välbefinnande, arbetsglädje och stolthet över goda prestationer. Rapporter om de obehagliga konsekvenserna av negativ stress duggar tätt nuförtiden, men förvånansvärt få intresserar sig för motsatsen till negativ stress, d v s positiv stress.

Läs mer
Med positiv stress menas det man kan åstadkomma genom att skapa en kombination av goda prestationer och höggradigt välbefinnande. Det kännetecknar människor som riktar sin energi på prioriterade saker och utnyttjar sina egna resurser på ett effektivt sätt - och därmed upplever en hög livskvalitet. Det här gäller inte bara på arbetet utan i tillvaron totalt.

Om författarna
Författarna Clas Malmström och Charlie Nihlén är båda lite annorlunda företagsläkare. De har lämnat den traditionella företagshälsovården för att kunna jobba närmare kunderna och mer aktivt bidra till att skapa en värdefull utveckling på både individ- och organisationsnivå.