Bläddra

Samtal med äldre – Om kommunikation, minnen, kriser och sorg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Samtal med äldre – Om kommunikation, minnen, kriser och sorg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Förmågan att samtala på ett insiktsfullt sätt är grunden i allt arbete med människor. Metodutveckling av samtalen i äldreomsorgen är en förutsättning för att säkra de äldres livskvalitet.

Läs mer
Med hjälp av konkreta exempel belyser författaren centrala drag i samtalssituationen, kommunikation med hörselskadade, med äldre från andra kulturer, reminiscensterapi (grupparbete med minnen) och sorg och kris.

Om författarna
Ken Heap är en internationellt känd författare och föreläsare med lång erfarenhet av arbete med människor i svåra livssituationer.