Bläddra

SEK Handbok 451 – RoHS – Miljö – En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

SEK Handbok 451 – RoHS – Miljö – En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Tanken med SEK Handbok 451, Miljö – RoHS, är att ge svenska företag och organisationer en övergripande och lättillgänglig beskrivning av det nya RoHS-direktivet (2011/65/EU). RoHS-direktivet och dess tillhörande rättsakter är ett juridiskt invecklat område. Vi hoppas därför att den nya handboken kan ge en förståelse för hur man följer de nya reglerna och hur man på effektivast sätt uppfyller kraven för begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451 beskriver vilka produkter som omfattas och vilka restriktionskrav som gäller och visar på en arbetsgång för hur man kan tillämpa direktivet och ställa samman den dokumentation som krävs. Den ger också en beskrivning av RoHS-direktivet, dess bakgrund, syfte och omfattning. Handboken innehåller dessutom hela direktivtexten på svenska, EU-Kommissionens frågor och svar (FAQ. på engelska) och den standard SS-EN 50581 som beskriver hur man ställer samman dokumentationen. Handboken är framtagen i den tekniska kommittén SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning.