Bläddra

Spotlight 6 Lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Spotlight 6 Lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Med Spotlight får du ett arbetsredskap som innehåller allt du behöver för att dina elever ska klara målen i engelska. Vi serverar allt på ett fat. Vi har planerat, förberett, knådat och blandat och nu vill vi servera dig en helt färdig lösning för dina engelsklektioner - Spotlight!

Spotlight på målen!

Med Spotlight når dina elever målen, och du får ett arbetsredskap som innehåller allt du behöver genomtänkt och klart att använda. Arbetsgången är tydlig och instruktionerna på svenska och engelska i Workbook gör att dina elever kan arbeta självständigt. I lärarhandledningen får du förslag på läxor och innehållsfrågor på texterna som kopieringsunderlag.

I Spotlight hittar eleverna utsnitt ur sin egen värld, en värld som ser likadan ut var man än bor och vilket språk man än talar. Det handlar om vardagen, precis som läroplanen föreskriver att eleven ska kunna beskriva. Det handlar om saker som familj, vänskap, önskningar, skola, läxor, intressen och hobbyer sånt som angår alla oavsett ålder. Spotlight är helt enkelt elevens värld berättad på engelska.

Just touch and go!

Nu kan du lägga din kraft och tid på att vara pedagog i klassrummet - vi har gjort allt förarbete åt dig, så det är bara att sätta igång! Och inget kan vara enklare...

Ready, steady, go! Läs texten i Textbook

Här får eleverna lära känna barn från länder där engelska används. Innehållet är vardagsnära och ger möjlighet till jämförelse och reflektion när det gäller livsvillkor och kulturella företeelser. I Spotlight varvas olika texttyper: dialoger, berättelser, faktatexter, dikter, bildserier, blogg och sms, precis som kursplanen föreskriver.

Gör övningarna i Workbook

Här får eleverna möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Massor av hör- och samtalsövningar och uppgifter som tränar läsförståelsen och skriftliga färdigheter. Grammatikövningar ligger samlade sist i boken.

Träna mer på webben

På webben får eleverna möjlighet att öva på ord, fraser och grammatik. De kan sedan göra övningarna som test. Logga in på Mina sidor för att ta del av övningarna.

Lyssna till inspelningarna

Eleven når de inlästa texterna och hörövningarna digitalt genom att logga in på Mina sidor på nok.se. Lärarens ljudfiler innehåller samtliga texter, hörövningar och sånger.

Läxa, tips, extra övningar och diagnoser

Lärarhandledningen ger dig konkreta tips, förslag till läxor och många kopieringsunderlag, bland annat korsord och innehållsfrågor till samtliga texter. Diagnostiska prov finns att ladda ner och skriva ut via Mina sidor.

Innehållet i texterna:

Spotlight 6 behandlar Australien. Mary och Lee får via ett projektarbete lära känna Amarina, som är aborigin, och Kim via hans blogg. I varje unit presenteras en del av Australien och dess unika djurliv.

Enligt Lgr 11 ska elever i åk 46 utveckla följande förmågor i engelska:

* Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
* Förmågan att formulera sig i tal och skrift.
* Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
* Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
* Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

I Spotlight 6 får eleverna möta olika texttyper som dialoger, spännande berättelser, faktatexter, dikter, sångtexter, bildserier, sms, mejl, blogg, menyer och en resebroschyr.

* Eleverna får läsa om och lyssna till barn och ungdomar från USA, Storbritannien och Australien i deras egen ålder.
* De får leva sig in i hur det kan kännas att tvingas flytta och komma ny i klassen.
* Hur det är att plötsligt få ett syskon och hur det är att ha många syskon.
* Uppleva hur det kan kännas att bli förälskad hur man beskriver och uttrycker känslor.
* Ta del av hur det är att leva med ett handikapp.
* Jämföra tidsskillnader, skolan, intressen, aktiviteter, veckopengar m m samt jul- och påsktraditioner i Australien, USA, Storbritannien och Sverige.
* Lära sig fakta om Australien, dess urbefolkning, historia och djurliv samt vissa ord och uttryck i Aussie English.

I Spotlight 6 ges eleverna möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Eleverna får lyssna till hörövningar av olika slag och använda sig av olika avlyssningsstrategier.

* De får möta många fasta språkliga uttryck.
* Lyssna på slutet av en spännande berättelse och återberätta händelseförloppet med hjälp av bilder.
* Presentera sig artigt i telefon.
* Skriva mejl till någon de inte känner och någon som de känner väl.
* Berätta om en film de sett.
* Berätta om en känd plats.
* Beskriva ett djur.
* Läsa och skriva faktatexter.
* Skriva a book report.
* Skriva a film review.