Bläddra

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet. SOU 2017:80 : Betänka

Kategorier: Juridik
Köp här

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet. SOU 2017:80 : Betänka

Kategorier: Juridik
Köp här

Vårt uppdrag har varit att föreslå hur regelverket för Rättsmedicinalverket (RMV) ska anpassas så att verksamheten kan bedrivas med effektiva arbetsformer och stor hänsyn tagen till människors integritet. I uppdraget har ingått att ta ställning till möjligheten och behovet av att införa en särskild personuppgiftsreglering för RMV. Uppdraget i den delen har bestått i att identifiera de integritetsintressen och övriga intressen som har betydelse för RMV:s personuppgiftsbehandling och behandling av uppgifter om avlidna personer.

Vi har dessutom haft till uppgift att analysera möjligheten och behovet av att införa en särskild registerlagstiftning för RMV och ta ställning till i vilken utsträckning denna i så fall bör ha lagform. En särskild fråga har varit om det behövs ett starkare skydd för uppgifter om avlidna. I vårt uppdrag har också ingått att anpassa våra förslag till det pågående reformarbetet inom Europeiska unionen när det gäller att reglera behandlingen av personuppgifter (SOU 2017:39, se Relaterade produkter, till höger).

Särskild utredare: Sigurd Heuman

Se länkar längre ned till relaterade publikationer, bl.a. propositionen som följt på utredningens förslag!