Bläddra

Storyteller 2 Kassettband 1-2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Storyteller 2 Kassettband 1-2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Storyteller 1
Storyteller 1 för år 1-3 är en vackert illustrerad bok med folksagor från olika länder, ramsor, sånger och följetongen Vicky from Venus.

Läs mer
Sagorna är skrivna i form av rollspel och går därför lätt att dramatisera i klassrummet. Bland sagorna finns The Little Red Hen, How the Elephant Got Its Trunk, Goldilocks and the Three Bears, Little Red Riding Hood och Three Little Pigs. Ramsorna och sångerna är valda för att passa sagornas olika teman. Boken avslutas med en engelsk-svensk alfabetisk ordlista.
Kassettband
Till boken Storyteller 1 finns ett kassettband med samtliga texter och sånger inspelade.
Storyteller 2
Storyteller 2 för år 4-6 är en fristående fortsättning på Storyteller 1. Här finns Children of the Lake, en följetong om Tina och Kenneth från Skottland, där vissa avsnitt endast finns inspelade på kassettbandet. Då och då avbryts följetongen av en klassisk saga, t.ex. Jack and the Beanstalk, Sleeping Beauty och Cinderella. Dessutom finns sånger och ramsor valda för att passa de olika teman som tas upp.
Kassettband
Till Storyteller 2 finns en kassettbandsats med samtliga texter, sånger och följetongen inspelade.