Bläddra

Tidsmonopolet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Tidsmonopolet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Företag med tidsmonopol skapar sin egen marknad. Företag med tidsmonopol kan grunda sitt försprång på en unik produkt, tjänst eller kanal till kunden. Företag med tidsmonopol lämnar konkurrenterna långt bakom sig och lämnar hinder så att de inte finner ifatt. Här beskrivs olika tillvägagångssätt och strategier för att skapa tidsmonopol, bibehålla växtkraften och sitt marknadsförsprång.

Läs mer
Företag med tidsmonopol skapar sin egen marknad eller bryter mot alla gängse regler på en mogen marknad. Företag med tidsmonopol kan grunda sitt försprång på en unik produkt, tjänst eller kanal till kunden. Företag med tidsmonopol lämnar konkurrenterna långt bakom sig, och bygger hinder så att de inte hinner ifatt. Företag med tidsmonopol är snabbt växande företag, styrda av idéer, personer och strategier som är inriktade på tillväxt. Tidsmonopol handlar om något helt annat än traditionell affärslogik.

Tidsmonopolet bygger på Thomas Ahrens erfarenheter som tillväxtkonsult. Boken igenom är rikt exemplifierad med olika företag. I en separat del presenteras dessutom utförligt sju av Sveriges snabbast växande företag, hämtade från skilda branscher. Exemplen visar på olika tillvägagångssätt och strategier att skapa tidsmonopol, bibehålla växtkraften och sitt marknadsförsprång.

Boken vänder sig till såväl etablerade företag som nya entreprenörer som vill växa. Den är angelägen läsning för alla som intresserar sig för företags tillväxtproblematik och möjligheter.

Thomas Ahrens lever som han lär. Det egna konsultföretaget Ahrens & Partners tillhör sedan starten Sveriges snabbväxande företag. Tillsammans med Svenska Dagbladet presenterar det årligen en lista med landets snabbast växande företag. Thomas Ahrens har också skrivit Tillväxtföretagets drivkrafter, Rebelledaren och tillsammans med Ulf Strömqvist, Hjärtoperationen.

Boken ingår i Bättre Ledarskap - bokklubben för dig som vill utvecklas både privat och I yrkeslivet.

www.liber.se/bl