Bläddra

Utbildning undervisning och ledning. SOU 2017:51 Reformvård till stöd för e

Kategorier: Juridik
Köp här

Utbildning undervisning och ledning. SOU 2017:51 Reformvård till stöd för e

Kategorier: Juridik
Köp här
Har till uppdrag att lämna förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bl.a. se över behörighets- och legitimationsreglerna. Delbetänkandet redovisar de delar av uppdraget som rör justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, uppdraget att utreda om förskolechefer i förskolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se överhur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras. Exempel mer i detalj på vad som föreslås:
  • Förändring av behörighetsregleringen för lärare med fördjupad specialpedagogisk kompetens
  • Personer med viss specialistkompetens som saknar en behörighetsgivande examen får anställas tillsvidare
  • Examen med inriktning enbart mot arbete i fritidshemmet föreslås vara behörighetsgivande
  • Undantaget från kravet på legitimation och behörighet för lärare i modersmål föreslås vara kvar
  • Undantaget från kravet på legitimation och behörighet för lärare i yrkesämnen föreslås tas bort
  • Möjlighet till förlängd visstidsanställning också i sfi

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Särskild utredare: Björn Åstrand