Bläddra

Alla är med – Gruppschema och 10 vanliga scheman

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Alla är med – Gruppschema och 10 vanliga scheman

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här
Alla är med är ett dokumentationsmaterial som visar barnens utveckling inom områdena språk, socioemotionell utveckling, lek, trivsel, vardagsaktiviteter, uppfattningsförmåga och motorik. Materialet ger en samlad bild av det enskilda barnets utveckling, men också av barngruppen som helhet. Genom att samla observationerna av en så stor mängd områden på samma ställe får man ett bra underlag för sin pedagogiska planering. Materialet är också ett bra stöd i planeringen av utvecklingssamtal. Det består av Vägledning (beställs separat), Cirkelschema samt detta Gruppschema. Alla är med följer det enskilda barnet från 1–6 år i cirkelschemat. Genom en rad påståenden kan man ta ställning till om barnet följer en förväntad utveckling i förhållande till sin ålder, eller om det finns områden som förskolan bör vara uppmärksam på och arbeta extra med. Eftersom schemat följer barnet upp till 6 års ålder kan det också vara ett bra underlag i överlämnandet mellan förskola och skola. Alla är med är framtaget av en forskargrupp i Norge och används sedan flera år på förskolorna i Norge.