Bläddra

ERS AV 87727-48-1 HELP Start Grundpaket (digital kortlåda)

Köp här

ERS AV 87727-48-1 HELP Start Grundpaket (digital kortlåda)

Köp här
Engelskan är vårt främsta världsspråk men samtidigt ett av världens mest komplicerade skriftspråk. Elever med dyslexi får ofta stora problem med skriven engelska och därför behövs den speciella pedagogiken i HELP Start. Den utgår från modern dyslexiforskning och tar hänsyn till det som brukar bli svårt för svensktalande elever med dyslexi i mötet med engelskan. I HELP Start arbetar man grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engelska systemet. Läromedlet har en tydlig lektionsplan, använder multisensoriska tekniker och innehåller en mängd varierade övningar i böcker och datorprogram. Det är laboration och roligt, ger utrymme för elevens kreativitet och nyfikenhet samt ger möjlighet till överinlärning. HELP Start kan användas i specialundervisning från år 5 upp till vuxenundervisning och kan med fördel ges som intensivträning i perioder. Läromedlet har: ? en tydlig lektionsplan. ? använder multisensoriska tekniker. ? innehåller varierade övningar. ? böcker. ? datorprogram. HELP Start Paket inkl digital kortlåda innehåller fysiskt och webb-baserat material Fysiskt material: ? Text och arbetsböcker för en elev. (6+6 böcker) ? Lärarhandledning. Extra Text/ Arbetsböcker och extra Kortlåda finns som separata artiklar. Webb-baserat Material): ? 24 instruktions filmer ? Kopieringsunderlag (mallar, facit, ordlistor, kompletterande handledningsmaterial) ? Dator träningsprogram (webbapplikation) ? Dator träningsprogram i Windowsversion ? Digital kortlåda att använda på tex interaktiv tavla Programmen är i form av en webbapplikation (iPad anpassad). Dessutom finns 2 Windows versioner för installation på enskild dator eller i lokalt nätverk. Systemkrav för Windowsversionen är Windows XP eller senare. Datorprogrammen säljs som skollicens, obegränsat antal användare. Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna. Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Det skickas alltid både student och lärarinloggning. Adress till inloggningssidan är www.pedagogiskabokhyllan.se Vissa läromedel, tex kopieringsunderlag innehåller inget studentmaterial och då är studenthyllan tom. Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via pedagogiskabokhyllan används samma inloggningar. Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.