Bläddra

Fixa språket 1 Digitalbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Fixa språket 1 Digitalbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.

Språklig variation och attityder
Fixa språket 1 passar Svenska 1 och hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språkbruk. Mönstertexterna visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön, och social bakgrund. Språkvetenskapliga begrepp introduceras som ger eleven verktygen för att analysera attityder till språk och diskutera språkriktighetsfrågor.

Digitalboken har inläst text.

Licenstid: 365 dagar