Bläddra

Happy Year 3 Elevwebb Individlicens 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Happy Year 3 Elevwebb Individlicens 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Happy Year 3 Elevwebb

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. Alla i klassen arbetar med A-nivån och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse.

Happy Year 3 elevwebb är elevens komplement till de tryckta böckerna Happy Year 3 Textbook och Workbook. Webben ger möjlighet till ytterligare individualisering och variation med interaktiva övningar. Övningarna i webben ger ännu ett sätt att träna och befästa det som finns i Textbook och Workbook. I elevwebben finns alla texter och Listening Activity inlästa, samt facit till workbook.
Du som lärare behöver en lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

Happy är:

  • ett läromedel som följer Lgr-11 och hjälper eleverna att nå kunskapsmålen
  • ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
  • ett material med engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
  • ett material som innehåller målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför