Bläddra

Läsa C : Häfte 1–6 : skollicens paket

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Läsa C : Häfte 1–6 : skollicens paket

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Skollicens med en pdf-fil av häftena Läsa C 1–6. Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av pdf:en på datorer/lärplattformar samt projicering och utskrift av valfria sidor.I den här pdf:en ingår samtliga häften av de sex olika övningshäftena i Läsa C.

I övningshäftena Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i utbildning för sfi kurs C (GERS A2/A2+). Övningarna ger även en god träning inför det nationella provet.

Läsa C innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, fakta, blogginlägg, meddelanden, intervjuer, annonser med flera. Varje häfte inleds med tips till eleven. En kort lärarhandledning finns på nätet.

Eleven använder flera olika lässtrategier i Läsa C och bygger samtidigt upp sitt ordförråd. Man lär sig hur meningar och stycken sätts ihop, samt tränar på hur man kan se samband i en text.

Läsa C består av sex häften, vart och ett utifrån ett givet tema:
1. Barndom och vuxenliv
2. Hem och bostad
3. Skola och utbildning
4. Yrke och arbetsliv
5. Friskvård och fritid
6. Ekonomi och konsumtion.

Häftena kan användas utan inbördes ordning och köpas i paket om sex häften, i klassuppsättningar, som enstaka häften eller i pdf-format med skollicens.

Läsa C fungerar även som ett bra komplement till Skriva C, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman.