Bläddra

Måltids- och branschkunskap

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: idrott och hälsa Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här

Måltids- och branschkunskap

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: idrott och hälsa Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här
?Måltids och branschkunskap? är ett basläromedel för kursen Måltids och branschkunskap 200p som ingår i gymnasiesärskolans program Hotell, restaurang och bageri. Text och bild ger på ett lättillgängligt sätt eleven den faktabakgrund och förståelse som krävs för att arbeta inom besöksnäringarna. Faktatexterna varvas med kortare berättelser som konkretiserar och tydliggör olika moment samt underlättar inlärningen genom att sätta bokens lättlästa fakta i ett sammanhang. Varje kapitel innehåller också ett antal ?Samtala om-frågor?. Som komplement till läromedlet finns också en lärarwebb som innehåller lärarhandledning och en inläsning av läromedlet. ?Måltids och branschkunskap? finns även som digital inläst bok. Läromedlet passar för elever på gymnasiesärskolan och Lärvux samt andra i behov av lättläst material i ämnet.