Bläddra

Människans texter Litteraturens väg till idag Elevlicens – Digitalt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Människans texter Litteraturens väg till idag Elevlicens – Digitalt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Människans texter Litteraturens väg till idag - Digital elevlicens säljs som elevlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum Litteraturen har alltid speglat samhället. Att följa dess utveckling från forntiden fram till idag är att se mänskligheten växa fram, i språk och berättelser. I det här läromedlet läser eleven om hur vi berättat, diktat och med ord skapat vår värld men också hur världen har skapat språket och litteraturen. En god läsare har förmåga till analys men också en bred omvärldskunskap och detta ligger till grund för boken. En modern läsare behöver också se hur berättandet utvecklats i de populära genrerna. Här finns ett spännande kapitel om skräck, science fiction, fantasy, romantik och deckare. Detta digitala läromedel innehåller allt material från den tryckta utgåvan. Här återfinns hela elevboken som digital bok, komplett med samtliga texter och övningar inlästa med autentiskt tal och textföljning. Här finns även självrättande övningar till alla kapitel. Litteraturens väg till idag tar ett helhetsgrepp på litteraturstudier för gymnasiet. Det första kapitlet täcker in litteraturens utveckling genom historien, från forntiden fram till idag. Uppdelningen är baserad på en klassisk genreindelning av epik, lyrik och dramatik och sätter berättelser, dikter och pjäser i historisk kontext. Varje epok följs av repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor som följer Skolverkets krav på utveckling av läsförståelse, förmåga att sätta texter i sammanhang och utveckling av kunskaper om stilar, genrer och tongivande författarskap. I textanalyskapitlet får eleven tillgång till goda redskap för att läsa och skriva om litteratur. I ett särskilt kapitel om epikens populära genrer får eleven arbeta med hur skräck, science fiction, fantasy, romantik och deckare utvecklats, i Sverige och internationellt. Detta ger ett spännande perspektiv på hur litteratur producerats och konsumerats. Ett avslutande kapitel tar upp hur vi som samhälle väljer litteratur. Kanondebatten är inte bara något för tidningarnas kultursidor utan också en del av hur samtidskulturen förändras, en del som vi alla i viss mån deltar i. Boken är byggd för att ha en hög användbarhet. Repetitionsfrågor finns direkt i boken och facit ingår. För läraren ska det vara enkelt att välja sitt eget fokus utifrån boken.