Bläddra

Mattesmart Planering Individlicens för 1-5 anv 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Mattesmart Planering Individlicens för 1-5 anv 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Mattesmart är ett unikt, digitalt verktyg som hjälper dig att ha kontroll över kunskapsutvecklingen i såväl klassen som på skolan. Mattesmart omfattar Mattesmart Planering och Mattesmart Aritmetik. Två verktyg som gör hela matteundervisningen smartare — oavsett vilken pedagogik och läromedel du använder dig av. Med Mattesmart får läraren, arbetslaget eller skolan en möjlighet att få gemensam struktur och en röd tråd i matematikundervisningen.

I Mattesmart Planering får läraren tips och råd om när det är lämpligt att föra in olika moment i undervisningen. Materialet ger läraren en plan samt stöd och metoder för hur eleven kan gå framåt i matematiken. Mattesmart Planering gör planeringen av matematikundervisningen effektiv samt fungerar som kompetensutveckling för lärarna.

Mattesmart passar dig som:

  • vill ha ett fristående stöd- och repetitionsmaterial som säkrar basfärdigheterna
  • vill få en tydlig överblick över var såväl den enskilde eleven som hela klassen står kunskapsmässigt i matematik
  • vill ha ett lättanvänt, effektivt och individanpassat lärverktyg
  • vill få gemensamma riktlinjer för arbetslagets, skolans och kommunens undervisning i matematik

Författare till Mattesmart Planering är Wiggo Kilborn. Wiggo Kilborn är lektor i matematik. Han har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och skolforskning samt har skrivit en mängd böcker i ämnet.

Vid beställning av licenser till fler än 5 lärare(MattesmartPlanering), fler än 30 elever (Mattesmart Aritmetik), eller licenser för flera år, erhålles rabatt.