Bläddra

Mera Favorit matematik 5A Elevlicens – Digitalt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Mera Favorit matematik 5A Elevlicens – Digitalt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Materialet är helt anpassat till Lgr 11 (rev 2017). Utifrån vardagliga situationer får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit! Elevlicens Elevlicensen bygger på samma pedagogiska tankar, struktur och innehåll som Favorit matematik elevpaket – Elevpaket (Digitalt + Tryckt) men läromedlet är helt i digital form. Följande ingår: elevbok – digitalt, digitalt läromedel med övningar, filmer och matteordlista. Digitalt läromedel I det digitala läromedlet finns alla grundbokens texter och instruktioner inlästa. Det digitala läromedlet innehåller också filmer och övningar som tränar de metoder och begrepp som varit lektionens fokus. Dessutom får eleven tillgång till den populära matteordlistan med matematiska ord och begrepp för åk 1-6. Matteorden är illustrerade, förklarade, inlästa och eleverna får träna dem i självrättande övningar. Elevpaket (Digitalt + Tryckt) Mera Favorit matematik och elevpaket (Digitalt + Tryckt) Bas Favorit matematik Elevpaketen innehåller digitalt + tryckt material. I Favorit matematik arbetar alla elever tillsammans med samma lektion och matematikmål. Undervisningen differentieras och eleverna kan lära av varandra. Det är samma lektionsinnehåll i Mera Favorit matematik som i Bas Favorit matematik men Bas Favorit matematik innehåller fler grundläggande uppgifter. Du har samma lärarhandledning och kan gå igenom lektionens innehåll gemensamt med hela klassen. Välj gärna Mera Favorit matematik och ha höga förväntningar på dina elever. Elever och lärare i både Sverige och Finland är mycket nöjda med arbetssättet och de goda resultaten. Bas Favorit för åk 4-6 är förbrukningsböcker. I åk 4 finns även Mera Favorit matematik som förbrukningsbok. Mera Favorit matematik för åk 4-6 är gjorda för arbete i räknehäfte. Elevbok Elevboken består av ett antal kapitel som alla är indelade i lektioner. Till varje lektion finns det fyra sidor. Det första uppslaget med uppgifter som tränar lektionens innehåll och det andra uppslaget med extrauppgifter; ÖVA för de elever som behöver träna lite mera på lektionens moment och PRÖVA för mera utmanande uppgifter. Favorit matematik är ett finskt läromedel och författarna förklarar varje matematiskt steg noggrant med varierade och lekfulla uppgifter. I elevboken tränar eleven på egen hand men den gemensamma kommunikativa undervisningen leder du med hjälp av lärarhandledningens resurser. Laborativt material Med varje elevpaket följer ett kuvert med laborativt tvådimensionellt material. Praktisk inlärning, att vara aktiv, spela spel, undersöka, berätta, lyssna och att förankra matematiken i vardagen är viktigt i Favorit matematik...