Bläddra

Nå målen 3-4, lärarwebb, individlicens 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Nå målen 3-4, lärarwebb, individlicens 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer ämnesplanen som innehåller fyra olika delkurser, där eleverna placeras in på den delkurs som passar med bakgrundskunskaperna. Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv.

Denna lärarwebb är ett komplement till boken Nå målen, svenska som andraspråk delkurs 3 och 4. Lärarwebben innehåller bland annat en handledning kring hur du kan lägga upp lektionerna och momenten. Här finns också en guide till svårighetsnivån i de olika avsnitten, så att du får hjälp med uppdelningen av materialet i delkurs 3 och 4. Du hittar också ordlistor och facit till bokens avsnitt.
Lärarwebben innehåller dessutom nivåtest som kan användas i början av studierna för att göra en första bedömning av en elevs förkunskaper. Nivåtesten kan också fungera som ett extra stöd för att avgöra om en elev har uppnått kursmålen.