Bläddra

New Levels 2, digitalt läromedel, lärare, 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

New Levels 2, digitalt läromedel, lärare, 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

New Levels är en serie basläromedel i grundläggande engelska för vuxna och tonåringar – skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle. Läromedlet riktar sig till elever inom vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasiets introduktionsprogram, samt till alla elever som behöver repetera eller tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i engelska. Serien består av delkurs 1-4 enligt Skolverkets kursplaner för grundläggande nivå. 

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
New Levels 2 lärarlicens innehåller även allt som ingår i elevens digital läromedel. Via bokens fem huvudteman får eleverna utveckla sina språkkunskaper och färdigheter inom diverse ämnesområden. Läromedlet är skrivet uteslutande på engelska och innehåller aktuella texter samt handfasta övningar för att träna reception, produktion, språkriktighet och språkliga strategier. 
Med dialekter från världens alla hörn behandlas engelska som ett globalt språk. Ett rikligt bildmaterial underlättar inlärning av nya ord, medan unika upptäcktsövningar tar vara på elevernas förkunskaper. Eleverna arbetar även med olika textgenrer i olika sammanhang, och uppmuntras att upptäcka och utnyttja innehåll på internet.

Interaktivt och multimedialt
En stor mängd interaktiva övningar i bland annat grammatik, vokabulär, hörförståelse och läsförståelse hjälper eleverna att träna färdigheterna samt att befästa och bygga vidare på de grundläggande kunskaperna.
Personlig lärupplevelse och flexibel struktur
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar

Lärarstöd
New Levels 2, lärarlicens innehåller värdefulla resurser för dig att använda i undervisningen. Här finns bland annat ett slutprov för delkurs 2 i fyra delar (Reading, Writing, Listening, Speaking), fem kapitelprov med valfri svårighetsgrad samt hörförståelsemanus. Här hittar du även en steg för steg-handledning som stöttar dig genom hela läromedlet. I denna finns ytterligare aktiviteter och tips samt förslag på ”target language” som du kan plocka ut och använda direkt i klassrummet. 


Flexibelt planeringsverktyg
Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Bryan Stephens är en mycket erfaren lärare, lärarutbildare, utbildningskonsult, skolinspektör och läromedelsförfattare. 

Ewa Holm är en erfaren komvuxlärare, textgranskare, redaktör och författare.