Bläddra

På svenska! 3 Lärobok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

På svenska! 3 Lärobok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Läroboken texter tar upp lite av det som händer i en svensk småstad under några veckor och hur dessa händelser sedan speglas i den lokala tidningen. Vi får följa journalisternas arbete från intervju till färdig artikel. Förutom vanliga nyhetsartiklar presenteras bl.a., notiser, korta faktatexter, små serierutor, enkäter. Varje avsnitt avslutas med ett porträtt av en känd svensk oftast en historisk person.
På svenska! 3 vill stimulera till att läsa kritiskt och att göra egna reflektioner. De flesta texter kan användas som underlag för diskussioner och även som modell för egen skriftlig produktion. Texter till hörövningarna återges i slutet av boken.
Övningsboken innehåller muntliga och skriftliga övningar som utvecklar ord- och grammatikkunskaperna. Här finns även en liten skrivskola som tar upp olika typer av skrivande och inspirerar till egen produktion.
Efter att ha läst På svenska! 3 beräknas man ha uppnått nivå C på Europarådets nivåskala.
Ljud med lärobokens texter finns på nätet.