Bläddra

Stringent 1a1 Klasslicens – Digitalt – Samhällskunskap för gymnasieskolan

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Stringent 1a1 Klasslicens – Digitalt – Samhällskunskap för gymnasieskolan

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Läromedlets fokus på modeller och begrepp gör att eleverna enklare kan förstå hur olika fenomen i samhället hänger samman och hur olika samhällsfrågor påverkar dem – hemma, i affären, i skolan, på praktikplatsen och i andra sammanhang. De ger också eleverna verktyg att analysera och förstå nyhetshändelser och samhällsfrågor. Eleverna får ytterligare stöd i form av många ordförklaringar och konkreta exempel från både deras vardag och det yrkesliv som de kommer att möta. I läromedlet ingår även olika typer av tillämpningar inkl. interaktiva uppgifter samt kapitelsammanfattningar, nutidsfrågor och korta filmer. Det digitala läromedlet består av Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning. Interaktiva uppgifter. Nutidsfrågor Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar. Konkretiserande filmer. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och aktiveras med koden som finns i elevboken. Stringent 1a1 – digital klasslicens (upp till 30 användare) är giltig ett år. I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod. Produkten har en begränsad användningsperiod (ett år från aktiveringsdatum). Stringent 1a1 finns även som digital elevlicens.