Bläddra

Traction Green Elevlicens – Digitalt – Engelska 5

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Traction Green Elevlicens – Digitalt – Engelska 5

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Traction Green för Engelska 5 är ett tydligt läromedel som det är lätt att följa gången i, främst avsett för yrkesförberedande program. De olika delarna är uppbyggda på samma sätt med en liknande struktur i varje kapitel. Engagerade texter av olika slag följs av ett rikligt övningsmaterial, som både tränar eleverna i läsförståelse och även i deras kommunikativa och resonerande förmågor. I avsnittet English Handbook finns råd och vägledning för hur eleverna kan utveckla sitt eget läsande, skrivande, talande och lyssnande. Allt innehåll i läromedlet är inspelat med autentiska röster, och det finns gott om hörövningar. I läromedlet finns också en stor mängd övningar i digital, självrättande form. Med elevlicensen får dina elever allt de behöver för att lyckas med sin språkutveckling och nå kursmålen. Det digitala läromedlet Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning. Självrättande interaktiva uppgifter för grammatik, uttals- och ordträning, inlästa med autentiskt tal. Ljudet till hörövningarna. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod. Produkten har en begränsad användningsperiod (ett år från aktiveringsdatum). Traction Green för Engelska 5 finns även som digital klasslicens och som elevpaket – digitalt + tryckt.