Bläddra

Vanliga begrepp Elevpärm

Köp här

Vanliga begrepp Elevpärm

Köp här
Ett material som utvecklar elevers förmåga att uppfatta kvantitativa relationer som stor?liten, lång?kort m.fl. Arbetsbladen har enkelt ritade bilder utan text. Till bladen finns en lärarhandledning med tips på olika arbetssätt att använda materialet. Vanliga begrepp passar för elever i grundsärskola och träningsskola, samt som komplementärt material i förskoleklass.