Smakprov.se | På bokens sida

Påve och kuria : ett försök till översikt över den romersk-katolska kyrkans

av Jon Peter Wieselgren, utgiven av: BoD

Handling

I denna volym, som utgör en faksimilutgåva av Jon Peter Wieselgrens licentiatavhandling från 1956, ges en på svenska språket ganska unik överblick över hur Vatikanen var och är organiserad under påve och kuria med sina kongregationer, byråer och domstolar.

Kommentarer

/* */