Bläddra

8+2 En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning Brå rapport 2020:5 : 2005-2017

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
Köp här

8+2 En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning Brå rapport 2020:5 : 2005-2017

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
Köp här

Ingripandepolisernas arbetstidsförläggning är av betydelse för att möta allmänhetens behov av skydd och hjälp oavsett tid

på dygnet. Polisen har sedan många år tillbaka uppmärksammat att fler poliser behövs ute i tjänst på kvällar och helger. Trots det

har Polismyndigheten haft stora svårigheter med att få till stånd en schemaläggning som är anpassad efter verksamhetens behov.