Bläddra

À plus ! åk 9 textbok

Kategorier: Språk och lingvistik

À plus ! åk 9 textbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Modern franska, mer kommunikation
À plus ! bygger på den omtyckta serien Bon voyage. Tillsammans med lärare har vi uppdaterat materialet så att det tar upp vad dagens unga pratar om. Det är modernt, relevant och ännu mer kommunikativt.

Läs mer
Kommunikation och struktur
À plus är en revidering av den omtyckta serien Bon voyage. I samråd med ett antal lärare har vi omarbetat materialet så att det känns relevant för dagens unga. Med À plus får du tydlig struktur, modern franska och ett kommunikativt arbetssätt.
Materialet byggs upp av ett antal tematiskt avgränsade kapitel. Varje kapitel innehåller flera textavsnitt med tillhörande övningar som befäster kunskaper och tränar de olika förmågorna.

Variation i såväl texter som ljud
Texterna är varierade och representerar olika texttyper, som dialoger, fiktiva berättelser, personliga återgivelser, dikter, sånger och faktatexter med realiainslag. Till läromedlet hör en omfattande ljudproduktion som ger dina elever tillfälle att höra många olika röster och varianter av dagens franska.

Allt en nybörjare behöver
À plus ! är ett läromedel som förenar alla de krav som man kan ställa på ett nybörjarmaterial i språk för ungdomar:
- tydlig struktur
- lättbegripliga förklaringar
- progression i lagom takt
- metodisk uppbyggnad av uttal, ordförråd och konstruktioner
- spännande information om den fransktalande världen.
Allt presenteras i intresseväckande och lekfulla sammanhang på elevernas egen nivå.

Komponenter i serien
- Digital (lärarlicens) innehåller allt lärarmaterial du behöver för undervisningen, oavsett om eleverna har de digitala eller tryckta komponenterna i serien. Lärarlicensen är kopplad till både Digital (elevlicens) och Digitalt Övningsmaterial (elevlicens) så att du kan följa elevernas progression.

- Digital (elevlicens) - digitalt läromedel i varje årskurs 6-9.

För klassen som använder tryckta läroböcker:
- Allt-i-ett-bok (åk 6) med både texter och övningar
- Textbok (åk 7-9) med tydlig struktur och fokus på kommunikation
- Övningsbok (åk 7-9) olika typer av uppgifter som ger variation
- Digitalt Övningsmaterial (elevlicens) med interaktiva övningar och texten uppläst

Om författarna
Madeleine Vaderlind är en erfaren författare med mångårig erfarenhet av undervisning på både grundskola, gymnasium och lärarhögskola.