Bläddra

ADHD – etiska utmaningar :

Kategorier: Juridik
Köp här

ADHD – etiska utmaningar :

Kategorier: Juridik
Köp här
Vad innebär det för den enskilde individen att få en ADHD-diagnos? Kan det få både positiva och negativa konsekvenser?

Vad innebär den stora ökningen av ADHD-diagnoser för samhället? Och för synen på sjukdom och normalitet?ADHD är en omdiskuterad diagnos som betraktats från olika perspektiv; det medicinska respektive psykologiska och sociala aspekter.

Trots att personer med ADHD i dag har bättre möjligheter att få stöd och hjälp för sina svårigheter finns det fortfarande brister och problem i flera avseenden, inte minst utifrån etiska aspekter - t.ex. föreställningar om "normala" beteenden och frågan om var gränsen mellan sjukt och friskt går.

I rapporten belyses etiska frågor kring diagnosen ADHD på både individ- och samhällsnivå. Målet är att stimulera till fortsatt diskussion och reflektion kring de etiska frågorna.Statens medicinsk-etiska råd sorterar under Socialdepartementet.