Bläddra

Aktiebolagets och försäkringsföretagets organisation : Särskilt om styrelse

Kategorier: Juridik
Köp här

Aktiebolagets och försäkringsföretagets organisation : Särskilt om styrelse

Kategorier: Juridik
Köp här
Med utgångspunkt i aktiebolagsrätten redogör boken för vilka praktiska implikationer lagen har för bolagsledningen - både i aktiebolag och försäkringsföretag.