Bläddra

Aktiebolagslagen, del I-III : inkl suppl 11

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Aktiebolagslagen, del I-III : inkl suppl 11

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Den nya lagen innehöll en rad materiella och redaktionella nyheter. Författarna utarbetade därför en helt ny kommentar på området, som gavs ut våren 2006 och som senare kompletterats vid flera tillfällen.

Kommentaren har nu uppdaterats med ett Supplement 11. I arbetet har författningsändringar intill SFS 2016:60 kunnat beaktas.