Bläddra

Aldrig i Algeriet

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Aldrig i Algeriet

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här
Vi får lära känna ett antal personer med en sak gemensam: de är algerier och har från muslimsk bakgrund fått ett personligt möte med Kristus, ett möte som har totalt förvandlat deras liv.

Mot alla odds har tiotusentals algerier kommit till personlig tro på Jesus och vill på allvar följa honom. Deras förvandlade liv och viljan att göra Jesus känd har sakta men säkert lockat alltfler till tron.

Här får vi en bakgrund till allt som just nu är i görningen. En stark inhemsk församling under de första kristna århundradena suddades ut av islam på några generationer. Det som just nu sker inför våra ögon mer än tusen år senare är ett under.

Gemensamt för nykristna algerier är deras starka tro på enskild och gemensam bön. Från kris till kris upplever de hur Gud griper in och visar sin makt. Och detta är bara början. Fortsättning följer!Jean L. Blanc verkade som pastor i Genève. Han var rektor för ett bibelinstitut, drev förlagsverksamhet och undervisade på olika skolor. I många år hade han täta kontakter med kristna i Algeriet och gjorde ett antal resor dit. Han var engagerad i några bibelprojekt och var medarbetare i flera tidskrifter.