Bläddra

Alla har varit i Kärra

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

Alla har varit i Kärra

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här
Genom Kärra norr om Varberg löper den gamla Kungsvägen som i århundraden varit genomfartsled för all trafik från Köpenhamn till Oslo. Alla som var på väg norr- eller söderut passerade därför Kärra. Byn ligger mellan Ås kloster och kungaborgen i Varberg, två maktcentra under medeltiden. I boken får vi en bred skildring av Kärras historia, med avstamp i forntiden. Vi kan läsa särskilda avsnitt om laga skifte, badhusen, epoken med barnkolonier och slutligen planer för framtidens samhällsutveckling. Boken är utgiven av Kärra Vänner.