Bläddra

Allt du vill veta om headhunting men aldrig vågat fråga

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Allt du vill veta om headhunting men aldrig vågat fråga

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Det här är boken som berättar allt du velat veta om svenska headhunters och hur chefsrekrytering egentligen går till. Boken syftar till att ta läsaren med bakom kulisserna och på ett lättillgängligt sätt klä av branschen och ge en nyanserad bild av hur väl den förvaltar sin makt att påverka näringslivets ledarförsörjning. Få branscher har ett lika mystiskt skimmer över sig som professionella huvudjägare. Bakom elegant graverade mässingsskyltar på bästa adress levereras svulstiga konsultrapporter och rekommendationer om vem som ska få nästa toppjobb. Men vilka är de egentligen och hur stor makt har de? Hur går deras hantverk till? Hur ska du göra för att hamna på deras radar? Vi har i den här boken kondenserat vår egen mångåriga erfarenhet från chefsrekrytering samt låtit en mängd kompetenta människor med insyn i branschen komma till tals, med vår kartläggning tror vi oss kunna ge dig svar på allt du undrat men aldrig vågat fråga. Vi är huvudredaktörer till den här boken. Tillsammans har vi över 25 års erfarenhet av att arbeta som headhunters och den erfarenheten har vi försökt komprimera på de här sidorna. Här är tankarna och svaren vi brukar få under middagar när nyfikna bekanta böjer sig fram över bordet och undrar hur vårt arbete är – egentligen. Tillsammans driver vi numera den digitala plattformen Exparang som underlättar för matchande chefskandidater och uppdragsgivare att hitta varandra. Chefsrekrytering är en bransch som har väldigt stort inflytande men som sällan granskas eller uppmärksammas i media. Vi hoppas kunna bidra till en sund debatt kring framtiden för chefsrekrytering och få bjuda in läsarna till en dold värld som väldigt få personer har insyn i. Med lite tur får kandidater en bättre förståelse för den här branschen och ökar sina chanser att få passande uppdrag, och köpare av rekryteringstjänster får sig en tankeställare om vilka krav de ska ställa på searchfirmor. Branschen får lite ljus på sig och kanske skärper sig där de borde skärpa sig. Det är en mycket homogen bransch som fortfarande inte investerat tillräckligt i digitalisering och därför är onödigt dyr, tidskrävande och ineffektiv för sina uppdragsgivare och kandidaterna. Den här boken bjuder in till en positiv diskussion om hur inte bara headhunters, utan även hela kedjan av beslutsfattare - ägare, styrelser, rekryterande chefer och HR - kan bli vassare på att vaska fram de ledare och ledningsgrupper som bäst hanterar morgondagens utmaningar och möjligheter. Alla med inflytande i dessa frågor behöver ha mod att prova nya metoder och ta kalkylerade risker. Hur ser vi till att det blir en effektiv och god ledarförsörjning i näringslivet som säkerställer att värdet av mångfald fångas? Carl Schander & Filip Strömbäck