Bläddra

Andra Stockholm : Liv, plats och identitet

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Andra Stockholm : Liv, plats och identitet

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Finns det en storstadsidentitet, utmejslad av det urbana tempot och manifesterad i en orädd och tuff attityd? Är Stockholm detsamma som innerstadens välkända platser eller finns det som titeln på denna bok antyder andra platser, flera städer inom staden? I jakten på andra Stockholm resonerar forskare och studenter om hur liv, plats och identitet formas och äger rum i en stor stad: Hur man blir stockholmare, vad det innebär att Stockholm har en sexualiserad geografi, hur staden kan uppfattas som ljudlandskap och som alternativt nattlandskap, vilka platser som har präglats av sötsaker … Boken är ett samarbetsprojekt mellan Etnologiska institutionen på Stockholms universitet, Nordiska museet och Stockholms stadsmuseum.