Bläddra

Ansökan i inskrivningsärende

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Ansökan i inskrivningsärende

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Ansökningshandlingarna i inskrivningsärenden som skickas in till Lantmäteriets Fastighetsinskrivningskontor är ofta ofullständiga. Denna handledning syftar till att ge upplysning om vad som normalt fordras för att de vanligast förekommande typerna av ansökningar ska vara fullständiga.