Bläddra

Att bli och förbli en bra läkare – Handbok för egna reflektioner och kollegiala samtal

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt

Att bli och förbli en bra läkare – Handbok för egna reflektioner och kollegiala samtal

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Boken tar upp frågor som de flesta läkare brottas med dagligen, t.ex. hur hen ska hantera sin egen osäkerhet och ofullkomlighet. Kapitlen inleds med en glimt från verkligheten och handlar om patient-läkarrelationen, den evidensbaserade medicinens nödvändighet, etiska och ledarskapsteoretiska frågor m.m. Kapitlen avslutas med frågor som läsaren kan reflektera över eller samtala kring med andra.

Läs mer
Boken vänder sig till både läkarstudenter och erfarna läkare som själva eller i samtal med kollegor önskar reflektera över den egna yrkesrollen.

Om författarna
Emmanuel Bäckryd är docent och universitetslektor vid Linköpings universitet. Han är specialist i anestesi och intensivvård samt smärtlindring och överläkare vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Region Östergötland.