Bläddra

Att lära är nästan som att leka – Lek och lärande i förskolan och skola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att lära är nästan som att leka – Lek och lärande i förskolan och skola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
"Att lära är nästan som att leka. Man kan lära sig att leka och man kan lära sig att bygga Kapla-torn, så det hänger nog ihop på nåt sätt", säger Lisa drygt åtta år. Lisa är ett av de barn som har deltagit i ett projekt som ligger till grund för denna bok.

Med sin formulering sätter Lisa fingret på utgångspunkten, nämligen hur relationer mellan lek och lärande kan se ut för lärare och barn i en målstyrd verksamhet samt vilka dilemman som lärare kan möta i sitt arbete med att integrera lek och lärande. Författarna har inte i första hand studerat barns egen lek, utan istället riktat intresset mot de samspel kring lek och lärande som både barn och lärare varit involverade i.

Om författarna
Eva Johansson är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och Högskolan i Stavanger. Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnåren. Båda forskar om barns lärande vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.