Bläddra

Att leva med sjukdom

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Att leva med sjukdom

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Allvarlig och långvarig sjukdom hotar värdigheten och integriteten och förändrar ofta livsvillkoren radikalt för såväl den sjuka personen som de närstående. För vårdpersonal är det därför viktigt att ha insikt i och kunskap om hur dessa personer upplever sjukdomen. Att leva med sjukdom beskriver och diskuterar människors upplevelser vid olika sjukdomstillstånd. Andra aspekter som berörs är hur sjukdom påverkar relationer och hur informations- och kommunikations­tekno­logi kan vara ett stöd för personer som vårdas i hemmet. Att leva med sjukdom vänder sig i första hand till blivande och redan yrkesverksamma sjuksköterskor. Boken kan med fördel användas under både grund- och specialistutbildning.