Bläddra

Att mobilisera för regional tillväxt : regionala utvecklingsprocesser, kluster och innovationssystem

Kategorier: Områdesstudier Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Att mobilisera för regional tillväxt : regionala utvecklingsprocesser, kluster och innovationssystem

Kategorier: Områdesstudier Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här