Bläddra

Att möta små barn och deras föräldrar i vården : om anknytning, utveckling och samspel

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Pediatrisk vård Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Att möta små barn och deras föräldrar i vården : om anknytning, utveckling och samspel

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Pediatrisk vård Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Denna bok handlar om barns känslomässiga utveckling under de tre första levnadsåren. Under den tiden är utvecklingen ovanligt snabb och genomgripande och det stöd som vården kan erbjuda föräldrar och barn är mycket betydelsefullt.


Författarna lyfter fram den forsknings- och praktikbaserade kunskap som vårdpersonal har mest nytta av. Med ett tillgängligt språk och många exempel beskriver de föräldrablivandets psykologi, hjärnans utveckling, anknytning, temperament och känsloreglering. Sedan följer mer tillämpade kapitel om barnuppfostran, familjeliv och förskola samt om vardagssituationer som föräldrar ofta söker hjälp för. Därefter beskrivs samhällets förebyggande stöd. Boken tar även upp särskilda utmaningar, till exempel för tidigt födda barn eller barn med allvarliga medicinska problem, samt föräldrar med egna psykosociala svårigheter. Avslutningsvis skildras vårdpersonalens behov av stöd för att kunna utföra sina uppgifter.


Boken är skriven för studerande eller verksamma inom mödra- och barnhälsovård, barnsjukvård och habilitering. Även yrkesföreträdare inom socialtjänst och förskola kan ha nytta av boken, liksom föräldrar. I början av varje kapitel formuleras lärandemål enligt Högskoleverkets rekommendationer.


Maria Lindh, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, har bidragit med ett vårdperspektiv och många fallexempel. Malin Broberg, leg. psykolog, har medverkat med sin kunskap om familjer med barn som har funktionsnedsättningar.Denna bok handlar om barns känslomässiga utveckling under de tre


första levnadsåren. Under den tiden är utvecklingen ovanligt snabb


och genomgripande och det stöd som vården kan erbjuda föräldrar


och barn är mycket betydelsefullt.