Bläddra

Att skapa det tänkta : en bok för arkitekturintresserade

Kategorier: Arkitektur Arkitekturteori Konst

Att skapa det tänkta : en bok för arkitekturintresserade

Kategorier: Arkitektur Arkitekturteori Konst
Köp här

Hur tänker arkitekter? Och hur kan man förstå den komplexa processen från tanke till färdigt arkitektoniskt verk?

Att förstå och sätta ord på hur arkitekter (och andra designers) ­tänker och gör när de förvandlar tankar till gestaltad form – till ­hållbara, producerbara, ofta innovativa förslag – ligger i bokens fokus. Men det är inte bara kunskaper och erfarenheter som måste sammanflätas i denna komplexa process utan också etiska och estetiska värderingar. Därför spelar både andras och egen kritik en viktig roll såväl i praktiken på arkitektkontor som i undervisningen där individuell handledning och förståelse mellan studenter, lärare och kritiker är grundläggande.

Boken riktar sig till studenter, lärare och kritiker men även till praktiserande arkitekter som vill sätta ord på sin utomordentliga men ­sällan explicit förklarade arbetsmetod. Den vänder sig också till ­andra som är intresserade av hur man tänker design.