Bläddra

Äventyr i förskoleklassen lärarpaket (digitalt + tryckt)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Äventyr i förskoleklassen lärarpaket (digitalt + tryckt)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Äventyr i förskoleklassen är ett heltäckande läromedel från Finland. En berättelse om en förskoleklass på äventyr i närmiljön kombinerat med en strukturerad inlärningsgång i svenska och matematik gör undervisningen spännande och utmanande för både dig och dina elever. Lägg till ett lekfullt inslag av sånger även på engelska så kan äventyret börja!

Läromedlet innehåller både språklig träning och matematik.  Dessutom ingår övningar i sociala färdigheter och arbete med digital kompetens är ett naturligt inslag.

Fullmatat lärarpaket ger stöd och inspiration

Den tryckta lärarhandledningen innehåller lektionsplaneringar för svenska och matematik, sånger, rörelselekar samt tips till skapande arbete. Lektionsplaneringarna genomsyras av användande av digitala verktyg, utomhuspedagogik samt träning i sociala färdigheter. De digitala resurserna innehåller inlästa berättelser, samtalsbilderna ur elevboken som förberedda genomgångar, kopieringsunderlag samt sånger med både svensk och engelsk text.

Till varje lärarpaket medföljer digitala resurser som nås med hjälp av de tre koderna på omslagets insida. I de digitala resurserna har du tillgång till både den tryckta lärarhandledningen som e-bok där du kan söka i texten, anteckna och göra överstrykningar samt elevboken som e-bok. I de digitala resurserna finns även kopieringsunderlag och förberedda genomgångar.

Prisbelönt läromedel

Den finska utgåvan av Äventyr i förskoleklassen belönades 2017 med ett BELMA-pris i silver (Best European Learning Materials Awards) i kategorin ”Early childhood education and first years of compulsory primary education”.