Bläddra

Äventyr i förskoleklassen språk och matematik elevpaket (digitalt + tryckt)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: språk
Köp här

Äventyr i förskoleklassen språk och matematik elevpaket (digitalt + tryckt)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: språk
Köp här

Äventyr i förskoleklassen är ett heltäckande läromedel från Finland. En berättelse om en förskoleklass på äventyr i närmiljön kombinerat med en strukturerad inlärningsgång i svenska och matematik gör undervisningen spännande och utmanande för både dig och dina elever. Lägg till ett lekfullt inslag av sånger även på engelska så kan äventyret börja!

Läromedlet innehåller både språklig träning och matematik.  Dessutom ingår övningar i sociala färdigheter och arbete med digital kompetens är ett naturligt inslag. 

Elevpaket med vändbar arbetsbok ger flexibilitet

Den tryckta elevboken är vändbar. Från ena hållet presenteras en arbetsgång för språkarbetet i åtta kapitel. Vänd på boken så hittar du en mindre omfattande del (31 sidor) med matematik.

Varje kapitel i språkarbetet inleds med en detaljrik samtalsbild med tillhörande berättelse och uppgifter i form av att tolka bildens innehåll, arbete med ramsor och fraser samt en läsuppgift för de elever som kan läsa. Därefter följer tre uppslag med uppgifter som tränar språklig medvetenhet, visuella övningar samt att forma bokstäver. Avsnittet med svenska omfattar 65 sidor. 

Även matematikavsnittet inleds med en samtalsbild och berättelse. Elevernas egna erfarenheter knyts ihop med samtal och gemensamt utforskande.

Till varje elevbok medföljer ett digitalt läromedel som nås med hjälp av koden på omslagets insida. I det digitala läromedlet kan eleverna lyssna på berättelserna och arbeta individuellt med digitala övningar. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år och fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. 

Prisbelönt läromedel

Den finska utgåvan av Äventyr i förskoleklassen belönades 2017 med ett BELMA-pris i silver (Best European Learning Materials Awards) i kategorin ”Early childhood education and first years of compulsory primary education”.