Bläddra

Avgifter för information i elektronisk form. SOU 2020:82 : Slutbetänkande från Öppna data-utredningen (I 2019:01)

Kategorier: Juridik
Köp här

Avgifter för information i elektronisk form. SOU 2020:82 : Slutbetänkande från Öppna data-utredningen (I 2019:01)

Kategorier: Juridik
Köp här

Tillgång till myndigheters information i elektronisk form är av värde såväl för allmänhetens möjlighet till insyn i myndigheternas verksamhet som för möjligheten att vidareutnyttja informationen i olika syften, t.ex. för att skapa innovation genom nya produkter och tjänster.