Bläddra

Avgörande mål. ESO-rapport 2020:6 : En ESO-rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Avgörande mål. ESO-rapport 2020:6 : En ESO-rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Lars Calmfors analyserar för- och nackdelar med ett antal tidigare använda och föreslagna sysselsättningsmål och ger rekommendationer för hur arbetsmarknadspolitiska mål bör utformas framöver.