Bläddra

Bankvolymen 2014/2015

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Bankvolymen 2014/2015

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Uppdaterad utifrån Basel 3. Nyheterna i korthet Det har skett stora ändringar till följd av Basel 3-överenskommelsen. Nya lagar; lag om kapitalbuffertar och lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. Krav på olika slag av kapitalbuffertar och möjlighet till ingripande mot institut som inte uppfyller kraven. Begränsning av antalet tillåtna uppdrag för styrelseledamöter i bankaktiebolag. Nya och ändrade föreskrifter från Finansinspektionen till följd av Basel 3. För vem? Bankvolymen riktar sig till dig som arbetar med lednings-, ekonomi-, compliance- och kapitaltäckningsfrågor för banker. Ytterligare yrkesroller som boken passar för är affärsjurister och revisorer som är externa rådgivare till sådana funktioner.