Bläddra

Barn som tvingas välja bort en förälder : Föräldraalienation i Sverige:

Kategorier: Juridik
Köp här

Barn som tvingas välja bort en förälder : Föräldraalienation i Sverige:

Kategorier: Juridik
Köp här
Föräldraalienation innebär att barn förmås ta avstånd från, ibland till och med helt bryta kontakten med en förälder, pga den andra förälderns påverkan. Problemet ökar i hela västvärlden och utgör en mycket stor belastning för ffa socialtjänst och rättsväsende, men även barnpsykiatri mm. Föräldraalienation är en form av psykisk barnmisshandel och barn som utsätts löper stora risker. I andra länder (ffa Kanada och USA) pågår intensiv forskning och kunskapsinsamling. I Sverige saknas dock både kunskap och redskap för att de barn och familjer som är indragna i alienation ska kunna få hjälp. Behovet är stort. Den här boken vänder sig till både professionella som stöter på föräldraalienation i sina yrkesutövningar (jurister, socionomer, ev även psykologer, psykoterapeuter, läkare, poliser, skolpersonal etc) samt även till en intresserad allmänhet.